Καλάθι αγορών

Web Radios , ShoutCast DNAS v1.x

Startup μέχρι 60 ακροατές , χωρίς Auto DJ Startup μέχρι 60 ακροατές με Auto DJ space έως 1G Bronze μέχρι 250 ακροατές , χωρίς Auto DJ Bronze μέχρι 250 ακροατές με Auto DJ space έως 3G
Price €4,00 EUR Μηνιαίως €5,50 EUR Μηνιαίως €7,00 EUR Μηνιαίως €8,00 EUR Μηνιαίως
Web Radios , ShoutCast DNAS v1.x
- - - -
Περιγραφή
Έως 60 Ακροατές

Ποιότητα ήχου έως 192 Kbps

Απεριόριστο Traffic

Δωρεάν Εγκατάσταση

Centova Web Panel

Realtime Στατιστικά

ShoutCast DNAS v1.x

Έως 60 Ακροατές

Ποιότητα ήχου έως 192 Kbps

Auto Dj Space 1 GB

Απεριόριστο Traffic

Δωρεάν Εγκατάσταση

Centova Web Panel

Realtime Στατιστικά

ShoutCast DNAS v1.x

Έως 250 Ακροατές

Ποιότητα ήχου έως 192 Kbps

Απεριόριστο Traffic

Δωρεάν Εγκατάσταση

Centova Web Panel

Realtime Στατιστικά

ShoutCast DNAS v1.x

Έως 250 Ακροατές

Ποιότητα ήχου έως 192 Kbps

Auto Dj Space 3 GB

Απεριόριστο Traffic

Δωρεάν Εγκατάσταση

Centova Web Panel

Realtime Στατιστικά

ShoutCast DNAS v1.x

Αγοράστε τώρα Αγοράστε τώρα Αγοράστε τώρα Αγοράστε τώρα